Neta Dotace
info@netadotace.cz

Co jsou tepelná čerpadla?

Co

Tepelné čerpadlo je zařízení, které slouží k vytápění a chlazení a ohřevu vody. Jeho činnost je bezobslužná a vyniká nízkými provozními náklady. Tepelným čerpadlem lze vytápět velké komplexy budov i standardní rodinné domy.

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Princip tepelného čerpadla lze přirovnat k chladničce. Ta odebírá teplo potravinám a vytápí jím místnost, ve které je umístěna. Tepelné čerpadlo využívá tento princip obráceně. Získává teplo z okolního prostředí a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody.

Ve výparníku tepelného čerpadla je teplo odnímáno chladivem, které se vypařuje již při velmi nízkých teplotách. Jeho páry jsou následně stlačeny kompresorem, čímž dojde k jejich ohřátí. Ohřáté chladivo předá v kondenzátoru teplo do topné vody, zchladne a změní své skupenství na kapalné. Celý cyklus se pak opakuje. Tepelné čerpadlo dokáže tohoto principu skvěle využít a získat tak zdarma teplo z okolí. Jak ale získat teplo z chladnějšího místa? Místo je nutné ještě více ochladit a tím dojde k odebrání tepla. Díky tomuto principu může tepelné čerpadlo získávat teplo i ze vzduchu o teplotě -20 °C.

Co je topný faktor?

Topný faktor (COP) ukazuje, jak je tepelné čerpadlo efektivní (úsporné). Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor je, tím je provoz tepelného čerpadla levnější.
Existují celkem 4 typy tepelných čerpadel: vzduch–voda, vzduch–vzduch, voda–voda a země–voda.
Každý typ tepelného čerpadla má své přednosti i nevýhody. Detailněji představujeme tepelná čerpadla vzduch–voda od LG.
Topný faktor tepelného čerpadla vzduch–voda se během roku přirozeně mění podle venkovní teploty.
Při vysokých venkovních teplotách dosahuje topný faktor vysokých hodnot a při nízkých teplotách klesá.
I při velmi nízkých teplotách vyrobí z 1 kW elektřiny 2–3 kW tepla. Tepelné čerpadlo tedy topí 2–3× levněji než elektrický kotel.

Výhody tepelných čerpadel vzduch–voda

  • Výrazně nižší pořizovací náklady než typ země–voda.
  • Jednoduchá, snadná a rychlá instalace.
  • Žádné nároky na velikost pozemku a zemní práce.
  • Nejsnáze dostupný zdroj tepla – množství vzduchu je prakticky neomezené.
  • Nejmenší vliv na ekosystém – odebrané teplo se prostřednictvím tepelných ztrát budov vrací do vzduchu.
  • Využití i jako klimatizace pro chlazení domu během léta.
  • Nízké provozní náklady oproti běžným způsobům vytápění.
  • Až 75 % energie je získáváno z obnovitelných zdrojů.
  • Minimální nároky na údržbu.

Pokud máte zájem o dotaci na tepelné čerpadlo, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme nejen s žádostí o dotaci, ale také zajistíme realizaci projektu prostřednictvím jednoho z našich ověřených partnerů.