Neta Dotace
info@netadotace.cz

Výměna zdroje tepla

Výměna

Pro podoblast podpory C.1

Výměna zdroje tepla, program Nová zelená úsporám poskytuje podporu na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím rodinném domě s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění. Výměna zdroje tepla je podporována v následujících případech výměny:

 • kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5 za některý ze zdrojů uvedených v přehedu podporovaných zdrojů. Žádost o tuto podporu musí být podána nejpozději do dne, který předchází dni zákazu provozu těchto kotlů dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny)
 • kotlů na topné oleje za některý ze zdrojů uvedených v přehedu podporovaných zdrojů
 • lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění, za některý ze zdrojů uvedených v přehedu podporovaných zdrojů,
 • elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, popř. napojení na soustavu zásobování teplem,
 • plynových kotlů a topidel stáří min. 20 let za tepelné čerpadlo při splnění požadavku pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla v rozmezí A až D stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

Podrobnosti programu “Nová zelená úsporám”:

 • Maximální výše podpory je až 140 000 Kč. Celková výše podpory se může lišit dle vybraného instalovaného zdroje.
 • Podporu nelze poskytnout v případech, kdy je stavba napojena na soustavu zásobování tepelnou energií

Výše podpory a podporované typy zdrojů tepla - výše podpory se může lišit v případech, kdy je zdroj s/bez přípravy teplé vody:

 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč.
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč.
 • Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem. Individuálně na místě stavěná akumulační kamna na biomasu – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – až 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda – až 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody s podporou FV – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda – až 140 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč

Výhody tepelného čerpadla:

 • Tepelné čerpadlo je zařízení, které slouží k vytápění, ohřevu užitkové vody, ohřevu či přitápění bazénů atd.
 • Činnost tepelného čerpadla je bezobslužná a vyniká především nízkými provozními náklady – tepelné čerpadlo je jedním z nejúspornějších typů vytápění na trhu. Až 75 % tepelné energie totiž čerpá z okolního prostředí a jen 25 % z elektrické sítě.
 • Snížení vaší uhlíkové stopy a příspěvek k ochraně životního prostředí.

Jak začít?

 • Vyplňte vstupní formulář: Po vyplnění se vám ozveme a probereme všechny aspekty vašeho potenciálního projektu.
 • Využijte naší dotační kalkulačky: Získejte orientační výpočet možné výše dotace.
 • Spolupracujte s námi pro kompletní realizaci: Od začátku až do konce vašeho projektu.

Investice do fotovoltaického systému je investicí do budoucnosti. Nejenže snížíte své náklady na energii, ale také přispějete k udržitelnější planetě. Spolehněte se na naši expertízu a učiňte první krok k nezávislé a zelenější budoucnosti vašeho domova již dnes!

Vstupní formulář výměna zdroje energie – oblast C.1

Nemovitost

žadatel / vlastník objektu

Kontaktní osoba

Spoluvlastníci

Základní informace

Typ nového zdroje tepla