Neta Dotace
info@netadotace.cz

Využití tepla z odpadní vody

Využití

Pro podoblast C.5

Využití tepla z odpadní vody, program Nová zelená úsporám poskytuje podporu na pořízení a instalaci nových systémů pro využití tepla z odpadní vody, včetně příslušenství a zapojení. Podporovány jsou jak centrální, tak i decentrální systémy.

Maximální výše podpory je určena jednotkově na vybraný instalovaný systém, kde centrální systémy jsou podporovány částkou 50 000 Kč a decentrální systémy 5 000 Kč za odběrné místo, maximálně do 15 000 Kč.

Podmínky pro využití tepla z odpadní vody zahrnují:

  • Možnost kombinace s podporou na výstavbu nebo nákup nového domu.
  • Při použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být zařízení minimálně 40% účinné při splnění určených okrajových podmínek měření.
  • Decentrální systémy jsou podporovány výhradně v kombinaci s jiným samostatně podporovaným opatřením.

Využití tepla z odpadní vody je tak skvělým příkladem udržitelného řešení, které pomáhá snižovat energetickou náročnost domácností a zároveň šetřit životní prostředí​.